dimecres, 9 de juny de 2010

Els parlar de les dones


la meva col.col·laboració, en paraula de dona va ser breu i petita, però em fa pensar molt amb totes aquelles dones que no tenen dret a paraula, no fa molts anys no teníem dret a propietats, o a votar, per això crec que em d´enfocar totes les forces perquè tothom home i dona tinguen tots els drets. Puguin parlar lliurement dir el que pensen, en que creuen, el que senten, sense por...sense perill. Perquè la fe i la vocació, son coses diferents al poder i la por. Nomes voldria que totes les dones del mon poguessin parlar lliures...sense por.