dimarts, 16 de novembre de 2010

11é concurs de pintura de Jesús
11è  Concurs de pintura del Poble de Jesús
Any 2011
BASES
L’EMD de Jesús convoca l’11è. Concurs de Pintura del poble de Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi vulguin participar.
Es convoquen quatre categories.

Categoria infantil

Reservada exclusivament per als xiquets i xiquetes que cursin des de 1r fins 4t de Primària i que siguin residents a Jesús.
El tema , la tècnica i les dimensions de les obres presentades són lliures.
Premis:
·         1r. premi :Obsequi i diploma .
·         2r premi: Obsequi.
·         3r premi: Obsequi .
·         4r premi: Obsequi .
Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.

Categoria jove

Reservat exclusivament per als nois/ies que cursin des de 5è de primària fins 1r Cicle d’ESO, residents a Jesús,  i en les modalitats de dibuix i pintura.
El tema i la tècnica són lliures.
PREMIS:
Dibuix
·         1r .Premi: Lot de material de pintura i diploma.
·         2n Premi: Obsequi ..
·         3r Premi :Obsequi..
Pintura
·         1r. Premi:Obsequi i diploma .
·         2n  .Premi: Obsequi ..
·         3r.Premi :Obsequi
·         4t premi: Obsequi .

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.
Els premis de les categories Infantil i jove seran patrocinats per : Merceria La Mallén, Primitivo Conesa, Offi Complet, La Galeria, Sports Fevi, Electrodomèstics Altadill, Magatzems Gascó, Jab’s Pintures, Comercial El Cid i , InfoTècnics i Llibreria Voltes.

Categoria senior

Reservat exclusivament per als nois/ies que cursin 2n Cicle d’ESO i Batxillerat, residents a Jesús i en les modalitats de dibuix i pintura
El tema i la tècnica són lliures.
PREMIS:
Dibuix
·         1r. Premi :Diploma i premi en metàl.lic de 200 € patrocinat per Construccions Fuentes i Constructors, SLU
·         2n Premi: premi en metàl.lic de 150€ patrocinat per Farmàcia Godofredo.

Pintura
·         1r. Premi: Diploma i premi en metàl.lic de 200 € patrocinat per Materials Gisbert.
·         2n Premi: premi en metàl.lic de 150€ patrocinat per ROYES.
·         3r Premi: premi en metàl.lic de 100€ patrocinat per FERBOR.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, seran retornades.

 

 

El jurat d’aquestes tres categories estarà integrat pels següents pintors i pintores de la nostra població: Cinta Cugat, Ferando Ferré, Ester Besolí , Carme Sabaté i Isabel Monserrat.

 

Categoria general

Oberta a les pintores i pintors  a partir dels divuit anys ( en el moment d’entrega dels premis) tant de Jesús com d’altres poblacions.

PREMIS:
1r Premi- Concurs de Pintura del Poble de Jesús. 2010.
Diploma i premi en metàl.lic de 1100 € patrocinat per l’EMD de Jesús.

PREMI ARTISTA LOCAL
1r Premi Local- Concurs  de Pintura del Poble de Jesús .2010.
Diploma i premi en metàl.lic de 600 € patrocinat per l’EMSP.Ajuntament de Tortosa

Les dos obres guanyadores quedaran en propietat dels patrocinadors.

Condicions Generals de participació :
1.      S’admetran dues obres per artista com a màxim ,muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcades amb la motllura senzilla o llistó de fusta en el cas de la pintura  i en el cas del dibuix muntades sobre paper protegit amb vidre.
2.      El tamany mínim serà en el cas de pintura 15 Fig. i en el de dibuix (50x40cm). El tema ha de tractar específicament entorn del món del camp i del món de  l’oli .La tècnica és lliure.
3.      Serà condició indispensable que les obres presentades no hagin estat premiades en cap altre concurs.
4.      S’acompanyarà una fotografia de cada obra presentada, tamany 13x18, així com un breu currículum de l’autor.
5.      Un cop realitzada la valoració de la categoria general, amb tots els artistes locals que s’hagin presentat ,i que així ho facin constar, es realitzarà una segona valoració per tal d’establir el premi local.

6.      Els premis no seran divisibles.
7.      En la categoria general, l’obra que rebi el premi quedarà en possessió del patrocinador.
8.      El termini d’admissió de les obres serà fins al 4 de febrer de 2010 a les 13:00h.
9.      Caldrà lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús, Plaça Pati de la Immaculada n1. C.P. 43590 . Jesús.
10.  Les obres es presentaran signades, adherint-se a les mateixes el cos “C” del butlletí d’identificació, on serà obligatori complimentar totes les dades.
11.  L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres rebudes, però no es farà responsable de les possibles pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant llur transport.
12.  Amb el conjunt de les obres seleccionades es farà una exposició durant la celebració de la Fira de l’Oli .
13.  El lliurament dels premis s’efectuarà el dissabte 26 de febrer, dintre dels actes de celebració de la XVI ª Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.
14.  Hi haurà un jurat qualificador de vàlua reconeguda i la seva decisió serà inapel·lable.
15.  Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar l’exposició que durarà fins al 25 de març del 2011. A partir dels 3 mesos de la cloenda, si les obres no s’han passat a recollir, formaran part del patrimoni de l’EMD de Jesús.
16.  El fet de participar suposa l’acceptació de les presents bases ,la conformitat amb la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal.
17.  Per a més informació , poden posar-se en contacte amb l’EMD de Jesús, telèfon 977500735, o a l’adreça: emd.jesus@altanet.org


                                               Jesús, Novembre  de 2010