dimarts, 18 de febrer de 2014

Quina llei obliga al propietari del esperma a ocupar-se del nen???

Després de la reforma de la llei del avortament que ens caurà al damunt, en blanc i negre, a totes les dones, quedaren en la situació de que tant si vols com si no, tant si va ser un error o les coses venen mal dades has de ser mare i exercir de mare. Per llei.

Naturalment quedem les dones a l'espera de la llei a que obligue al propietari del esperma que ha procreat, tan sigue un esporàdic polvet d'una nit o el vei del quart que fase de pare. Ja sabem que en aquestes ocasions mes si la xiqueta i el xicot son joves hi ha una tendència a corre i no parar, però si ella ha d'estar per llei per que ell no???

No em refereixo a diners, ni a mantenir la criatura, em refereixo a no dormir per les nits, a deixar els estudis per que el condo s'ha trencat, a donar-li el biberó, a comprar panyals. Que passa??? que el bebè
surt del no res???

Si ell te dret a corre o ha passar de tot, natros tenim dret a avortar. Igualtat.