dimecres, 20 de novembre de 2013

Dia Mundial de la Infància, pel compliment de la Convenció dels drets del infant a l'ONU


Avui es el dia mundial de la infància. El 20 de novembre va ser el dia que es van aprovar a l'ONU els drets mundial dels nens al 1959. Trenta anys despres es firmava la Convenció dels drets del infant a l'Assemblea General de Nacions Unides.

Aquest es un dels articles exactament el 28 signat per nacions unides. Preciós

Article 28
1. Els estats membres reconeixen el dret de l'infant a l'educació, i amb l'objectiu
d'aconseguir aquest dret progressivament i basant-se en la igualtat d'oportunitats,
especialment han de:
a) Implantar l'ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom;
b) Fomentar el desenvolupament de formes diferents de l'ensenyament secundari, inclòs
l'ensenyament general i el professional, i posar-lo a l'abast de tots els infants prenent les
mesures pertinents, com ara implantat l'ensenyament gratuït i oferint ajut econòmic en
cas de necessitat;
c) Mitjançant qualsevol mitjà adequat, fer que l'ensenyament superior sigui accessible a
tothom, segons la capacitat de cadascú.
d) Posar a l'abast de tots els infants informació i orientació sobre les qüestions referents a
l'educació i professionals.
e) Prendre mesures per a encoratjar l'assistència regular a l'escola i reduir les taxes
d'abandonament escolar.
2. Els Estats membres han de prendre totes les mesures adequades per assegurar que la
disciplina escolar sigui administrada de manera compatible amb la dignitat humana de
l'infant i de conformitat amb aquesta Convenció
3. Els Estats membres han de fomentar i encoratjar la cooperació internacional pel que fa
a l'educació, especialment amb l'objectiu de contribuir a eliminar la ignorància i
l'analfabetisme del món, i facilitar l'accés als coneixements científics i tècnics i als
mètodes d'ensenyament moderns. En aquest aspecte, s'ha de tenir en compte
especialment les necessitats dels països en desenvolupament.

Aquesta Convenció al 1990 va ser aprovada i va passar a ser llei pels paisos firmants. Actualment hi son tots menys Estats Units i Somalia. Es veu que hi ha un comitè d'experts juristes que vigilen pel compliment dels drets dels nens en els paisos que han acceptat la convenció.

Podeu comprovar que funciona tant malament la ONU com el nostre pais, i que les lleis i lo que signes no serveixen de res, ni et compromet a res.

Afganistat esta dintre de la convenció desde abril del 1994, Pakistan desde desembre de 1990.
No he vist a ningú jutjat ni empresonat per no deixar estudiar a les noies en aquest paisos.

La llista de paisos que es passen els drets dels infants per "allí"es interminable.

Si algú dubta que la ONU no ho esta fent be i no esta aplicant les lleis que els seus membres signen, que li pregunten a Malala, per voler estudiar va rebre un tret al cap.

Feliç dia dels drets dels infants.